Téma Z1 peníze – Gernot Mittendorfer (in English)

10 Dec

Téma Z1 peníze (in English) Jan Zika talks to Česká spořitelna CEO about the OP Prostějov bankruptcy, new ČS Premier premium banking service, further direction of Česká spořitelna, eurozone problems, European banks and investment banking. Jan Zika hovoří s Gernotem Mittendorferem o kauze OP Prostějov, nových službách pro náročné klienty ČS Premier, dalším směřování České Spořitelny, problémech eurozóny, evropských bankách a investičním bankovnictví. Host: Gernot Mittendorfer, generální ředitel České spořitelny Moderátor: Jan Zika

No comments yet

Leave a Reply