Macroeconomics (rigorózní zkoušky)

23 Oct

This document provides summarized answers to the Macroeconomics questions of the Rigorozní Řízení exam at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy).

The exam questions were:

 1. Ramseyho model alokace kapitálu a spotřeby
 2. Modely s překrývajícími se generacemi
 3. Vícenásobná equilibria, bubliny a stabilita
 4. Modely endogenního růstu bez technologických změn
 5. Modely endogenního růstu s technologickými změnami
 6. Teorie reálného hospodářského cyklu
 7. Tradiční keynesiánské teorie fluktuací
 8. Neúplné nominální přizpůsobení a jeho mikroekonomické základy
 9. Spotřeba – Hypotéza životního cyklu a permanentního důchodu
 10. Investice
 11. Nezaměstnanost (U) – Shrnutí a porovnání modelů…
 12. Peníze a inflace
 13. Racionální očekávání, jejich místo v ekonomické teorii a implikace pro hospodářskou politiku
 14. Problém dynamické nekonzistence v hospodářské politice a jeho řešení
 15. Fiskální a monetární politika v otevřené ekonomice
Macroeconomics (rigorózní zkoušky) - exam preparation notes
Title: Macroeconomics (rigorózní zkoušky) - exam preparation notes (1136 clicks)
Caption: Macroeconomics (rigorózní zkoušky) - exam preparation notes
Filename: rigo_macro.pdf
Size: 2 MB

No comments yet

Leave a Reply